tuyen dung nhan vien thiet ke

  1. taiqt

    thietkenoithatidd.com - Tuyển dụng Nhân viên Thiết Kế

    Bạn đam mê công việc sáng tạo và nghề thiết kế nội thất. Bạn có tính cầu toàn và luôn muốn học hỏi. Bạn đang tiềm môi trường để phát huy khả năng và thoả mãn niềm đam mê. Hãy cùng chúng tôi phát huy khả năng sáng tạo của chính bạn ở vị trí THIẾT KẾ NỘI THẤT Yêu cầu chung: Tốt nghiệp Đại...
  2. taiqt

    thietkenoithatidd.com - Tuyển dụng Nhân viên Thiết Kế

    Bạn đam mê công việc sáng tạo và nghề thiết kế nội thất. Bạn có tính cầu toàn và luôn muốn học hỏi. Bạn đang tiềm môi trường để phát huy khả năng và thoả mãn niềm đam mê. Hãy cùng chúng tôi phát huy khả năng sáng tạo của chính bạn ở vị trí THIẾT KẾ NỘI THẤT Yêu cầu chung: Tốt nghiệp Đại...