tu dong

  1. M

    Nhiệt độ tủ đông thích hợp cho nhà hàng

    Nhiệt độ mà thực phẩm được lưu trữ có thể ảnh hưởng đến hương vị, hàm lượng chất dinh dưỡng và quan trọng nhất là sự an toàn của chúng. Mục đích của tủ đông là giữ cho thực phẩm ở nhiệt độ lạnh hơn để làm chậm sự phát triển của vi khuẩn, khiến chúng trở nên lý tưởng cho các loại thực phẩm dễ...