thai nhi 38 tuần nặng bao nhiêu kg

  1. H

    Thai Nhi 38 Tuần Tuổi Như Thế Nào Trong Bụng Mẹ

    Khi thai nhi 38 tuần tuổi cùng những thông tin sau đây có thể cập nhật được đâu là giai đoạn phát triển của trẻ, như thế nào là những thay đổi của mẹ và các công việc mẹ cần thực hiện trong đã bước qua các tuần thai giang nan trước. Bé ở thai nhi 38 tuần tuổi phát triển ra sao? Bé không ngừng...