thai nhi 37 tuần tuổi

  1. H

    Khi Thai Nhi 37 Tuần Tuổi Mẹ Có Chóng Mặt Không

    Thai nhi 37 tuần tuổi em bé giờ đây đã được coi là đủ tháng và có thể được sinh ra trong khoảng thời gian từ giờ cho đến một vài tuần tới. Thai nhi 37 tuần tuổi sẽ tăng khoảng một phần tư kilo, khiến cho cân nặng rơi vào khoảng từ 2,5 đến 3kg và có chiều cao khi đo từ đầu đến chân khoảng 50 cm...