máy rửa chén bát

  1. M

    Cách tải máy rửa chén bát đúng cách

    Máy rửa chén bát công nghiệp hiện đại có giá đỡ trên cùng có thể điều chỉnh. Điều này cho phép một số biến thể trong cách bạn tải. Thậm chí thức ăn trên đĩa cũng ảnh hưởng đến nơi tốt nhất để đưa chúng. Sau đây là cách tải máy rửa chén đúng cách: 1. Đặt vật nặng hơn vào giá đỡ thấp hơn. Đảm...