kinh nghiệm du lịch đăk nông

  1. L

    Hồ Tà Đùng – “Vịnh Hạ Long” ở Đắk Nông

    Cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 45km, Tà Đùng là một khu bảo tồn thiên nhiên rộng khoảng 22.000ha. Tà Đùng trải dài từ huyện Đăk Plao, Đăk Som đến huyện Đăk Song của tỉnh Đắk Nông. Tà Đùng từ lâu đã là điểm đến nổi tiếng và được ví như Vịnh Hạ Long của Tây Nguyên, với hệ sinh thái đa dạng và phong...