kệ tải nặng

  1. H

    Double Deep chứa hàng gấp đôi, lưu trữ tối ưu

    Cải tạo mặt bằng kho và tăng sức chứa hàng hóa bằng Kệ Double Deep Bảo Chánh Kệ Double Deep Bảo Chánh là dạng kệ được bố trí bằng hai lưng kệ Selective đâu lại với nhau tạo thành một hệ thống kệ xe nâng lấy hàng từ hai hướng. Với thiết kế tối ưu, tăng khả năng sức chứa, giảm hết mức tối đa lối...