kệ chứa khuôn mẫu

  1. H

    Bảo Chánh Tư vấn, thiết kế, sản xuất kệ chứa khuôn, Kệ để khuôn mẫu

    Giá kệ chứa khuôn mẫu cải tiến của Bảo Chánh luôn được lựa chọn liên tục trong nhiều năm qua thời gian gần đây Với đặc thù của Kệ chứa khuôn, là mỗi tầng hàng có sức tải rất lớn trung bình từ 2000 kg- 4000kg/Tầng hàng, nên việc thiết kế tính toán phải cực kỳ chính xác và đảm bảo 100% không có...