học văn thư

  1. H

    Đăng Ký Học Văn Thư Lưu Trữ (hệ sơ cấp/ hệ trung cấp)

    TUYỂN SINH SƠ CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG / TRUNG CẤP VĂN THƯ LƯU TRỮ (Có Lớp Cấp Tốc Học Tại Tphcm, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Cần Thơ ) I.LỚP SƠ CẤP HÀNH CHÍNH VĂN THƯ – HP: 2.500.000 - cấp chứng chỉ theo phôi Bộ Giáo Dục Chương Trình Học: Theo đúng khung Bộ Giáo Dục quy...