học quản lý nhà hàng ngắn hạn

  1. N

    Bộ từ vựng tiếng anh cần thiết cho nhân viên housekeeping

    Tiếng Anh Khách sạn thật sự rất quan trọng cho nhân viên housekeeping. Mặc dù ít trò chuyện trực tiếp với khách lưu trú hơn những bộ phận khác nhưng nhân viên buồng phòng cũng phải trang bị kiến thức về từ vựng, mẫu câu hội thoại thật vững để chắc chắn rằng chất lượng việc làm. Hãy cùng chúng...