dieu hoa cong nghiep

  1. A

    Đặc điểm của hệ thống điều hòa nhà xưởng? Giải pháp nào tối ưu cho hệ thống làm mát nhà xưởng?

    Không giống với nhũng dòng điều hòa dân dụng được sử dụng trong các hộ gia đình,các văn phòng công ty hay nhà hàng khách sạn.Hệ thống điều hòa lắp đặt cho nhà xưởng thường là những dòng điều hòa công nghiệp có cộng suất lớn,lưu lượng gió thổi làm lạnh trên diện rộng. Kinh tế xã hội đang...