điện trở sứ xi măng

  1. Đ

    Điện trở sứ xi măng

    Điện trở sứ xi măng Ngày nay, điện trở có mặt ở mọi nơi trong thiết bị điện tử và như vậy điện trở là linh kiện quan trọng không thể thiếu được , trong mạch điện. Trong số đó, điện trở sứ xi măng cũng là một trong những sản phẩm đáp ứng được yêu cầu trên. Ứng dụng: Điện trở sứ xi măng...