can nhiệt pt100

  1. T

    Can nhiệt pt100

    Can nhiệt pt100 Can nhiệt pt100 còn có thể gọi với những tên khác như: Đầu dò nhiệt độ pt100, cảm biến nhiệt độ pt100, nhiệt điện trở pt100 Môi trường sử dụng đo nhiệt độ của can nhiệt pt100: Không khí, nước, dầu, gỗ, gạo, xi măng … Can nhiệt pt100 bao gồm nhiều loại khác nhau, có thể kể đến...